Aktualności

 Patron szkloły

  Dyrekcja

  Nauczyciele

 Dokumenty szkoły

 

 Kontakt

 Galeria

 Uczniowie

 Plany lekcji

 Kalendarz szkolny

 SKKT PTTK Nr3

 Chemia

 Zajęcia pozalekcyjne

 Sport

 Samorząd Szkolny

 Szkolne Koło Caritas

 Dzieje Zaczernia

 Historia Szkoły

 Klub Europejski

 Język polski

 Język angielski

Google

Nakarm głodne dziecko - wejdŸ na stronę www.Pajacyk.pl

Dziecko w sieci

 

Rezerwat Góry Chełm

trasa: Wiśniowa - Chytrówka - Chełm(528) - Bardo(534) - Huta Gogołowska - Stępina/Cieszyna - Strzyżów

 

I znowu jesteśmy w górach. Rajd zorganizowany 28 kwietnia miał miejsce na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Park ten o powierzchni 25 784 ha, chroni unikalną przyrodę. Swoim zasięgiem obejmuje tereny leżące na pograniczu Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego. Najwyższe partie Pogórzy wchodzące w skład parku porastają lasy bukowo-jodłowe, należące do regla dolnego - piętra charakterystycznego dla pasm beskidzkich. Najbardziej cenne zbiorowiska buczyny karpackiej objęte zostały ochroną w formie rezerwatów przyrody Góra Chełm i Herby.

I to właśnie rezerwat Góry Chełm był celem naszego rajdu. Powierzchnia rezerwatu wynosi 155,4 ha. Ustanowiony on został zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dnia 14 czerwca 1996 r.

Celem jego ochrony jest zachowanie lasów bukowych porastających górę Chełm (528 m n.p.m.) oraz wspaniałych terenów źródliskowych (w tym wód mineralnych). Rezerwat "Góra Chełm" usytuowany jest na Pogórzu Strzyżowskim, pomiędzy potokiem Stępinka - dopływem Wisłoka, a górą Klonową. Leży na terenie gminy Frysztak i Wiśniowa w Nadleśnictwie Strzyżów, Leśnictwo Cieszyna. W rezerwacie występują rośliny chronione m. in.: wawrzynek, wilczełyko, skrzyp olbrzymi, tojad mocny, listera jajowata, gnieźnik leśny. Dogodne warunki do życia znalazło tu wiele gatunków zwierząt: sarny, dziki, borsuki, jastrzębie, krogulce, sowy uszate, grubodzioby.

Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy z miejscowości Wiśniowa, z której to niebieskim szlakiem zmierzaliśmy do miejscowości Chytrówka, a następnie w kierunku góry Chełm. Po przekroczeniu granicy Rezerwatu "Góra Chełm" rozpoczęliśmy podejście na szczyt. S toi tam kapliczka powstała w pierwszej połowie XIX wieku. Wnętrze jej ozdobione jest obrazem Matki Boskiej Leżajskiej. Znajduje się tam również księga, do której miejscowi oraz turyści wpisują swoje prośby i podziękowania.

Po krótkim odpoczynku udaliśmy się w kierunku góry Bardo, ze szczytu której ukazały się nam piękne widoki. Rozpoczęliśmy schodzenie żółtym szlakiem do Huty Gogołowskiej, gdzie czekał na nas autokar.

Kolejną atrakcja naszego rajdu był zespół schronowy Stępina-Cieszyna. Fortyfikacja została wybudowana przez hitlerowców w latach 1940-41 niemal na pograniczu dwu wsi Stepina i Cieszyna, leżących na północ od Frysztaka. Jest to największy schron kolejowy i zarazem jeden z dwu zachowanych w Polsce. Zajmuje obszar 0,5 km2 i składa się z 7 obiektów o konstrukcji żelbetowej:

•  nadziemny schron tunelowy - unikatowy w skali europejskiej zabytek architektury obronnej

•  nadziemny schron - maszynownia niegdyś z urządzeniami energetycznymi i filtracyjnymi

•  5 schronów bojowych - 2 wartownie (jedna z nich wtórnie przekształcona w schron strzelnicowy) i 3 ze stanowiskami karabinów maszynowych. 

Liczący blisko 400 m długości, 8,3 m szerokości i 12 m wysokości schron tunelowy, o grubości ścian 2 m, przeznaczony dla pociągu sztabowego, kształtem przypomina lekko wygiętego węża i przylega do zbocza. Ma ostrołukową konstrukcję, dzięki której w czasie bombardowania pociski ześlizgiwały się ze ścian. Aby zachować naturalne walory tego terenu, dodatkowo nad tunelem rozłożono siatkę, na której posadzono drzewa, co miało utrudnić zlokalizowanie tego obiektu. Tunel i pozostałe obiekty otoczono drutem kolczastym uniemożliwiającym podejście. Wewnątrz tunelu temperatura wahała się od 4 do 18 oC, niezależnie do temperatury otoczenia. W maszynowni, po drugiej stronie rzeki Stępinka, skoncentrowano wszelkie niezbędne do funkcjonowania tunelu urządzenia: kotłownię, generatory prądu, stacje pomp, wentylatory, centralę łączności. Całość zamaskowano dachem, takim samym jak na okolicznych domach. Od strony Wiśniowej zbudowano bocznicę kolejową. 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, co zresztą potwierdza dokumentacja fotograficzna drukowana w ówczesnej prasie, że 27-28 sierpnia 1941 r. tutaj właśnie miało miejsce spotkanie Hitlera z Mussolinim w związku z agresją na ZSRR. Druga dłuższa wizyta Hitlera przypadła jeszcze tego samego roku w październiku. Bywali tutaj również: Himmler, Keitel i Rommel, a także generałowie i marszałkowie Wermachtu.

Po wojnie był tutaj skład sprzętu wojskowego, potem mieściła się Centrala Rybna, a po niej Spółdzielnia Kółek Rolniczych. Teraz własność gminy Frysztak, objęta Krajowym Programem Ochrony Zabytków Architektury Obronnej.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Strzyżowie, gdzie delektowaliśmy się lodami i innymi smakołykami. We wczesnych godzinach popołudniowych, pełni niezapomnianych wrażeń i przeżyć powróciliśmy do naszych domów.

 

Galeria

 

 
Copyright 2006-2007 Zespół Szkół w Zaczerniu