Aktualności

 Patron szkoły

 Dyrekcja

 Nauczyciele

 Dokumenty szkoły

 

 Kontakt

 Galeria

 Uczniowie

 Plany lekcji

 Kalendarz szkolny

 SKKT PTTK Nr3

 Chemia

 Zajęcia pozalekcyjne

 Sport

 Samorząd szkolny

 Szkolne Koło Caritas

 Dzieje Zaczernia

 Historia Szkoły

Sukcesy uczniów

 Język polski

 Język angielski

 Rada Rodziców

Google

Nakarm głodne dziecko - wejdŸ na stronę www.Pajacyk.pl

Dziecko w sieci

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

w Zespole Szkół w Zaczerniu

Szkoła Podstawowa:

14 października, 31 października, 21 kwietnia, 2 maja, 16 czerwca, 21 czerwca, 22 czerwca

Gimnazjum:

14 października, 31 października, 19 kwietnia, 20 kwietnia, 21 kwietnia, 2 maja, 16 czerwca, 21 czerwca, 22 czerwca

 

Plan wywiadówek:

29 września 2016 (czwartek)

24 listopada 2016 (czwartek)

16 lutego 2017 (czwartek)

27 kwietnia 2017 (czwartek)

 

Rok szkolny

I semestr: od 1 września 2016 r. do 5 lutego 2017 r.

II semestr: od 6 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

 

oraz:

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

01 września 2016 r.


(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016 r.


(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3

Ferie zimowe:

16 stycznia - 29 stycznia 2017 r.:


(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4

Wiosenna przerwa świąteczna

13 - 18 kwietnia 2017r.

(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:


    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
    - część z języka obcego nowożytnego

 

 


19 kwietnia 2017 r.
20 kwietnia 2017 r.
21 kwietnia 2017 r.

(podstawa prawna:
§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

6

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

 

a) w gimnazjach

 

 

 

 

 

 


Zgodnie z terminami sprawdzianu i
egzaminów ustalonymi przez dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

19 kwietnia 2017 r.
20 kwietnia 2017 r.
21 kwietnia 2017 r.


(podstawa prawna:
§ 6 ust. 2, 3, 4 i 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)7

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.


(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

8 Koniec roku szkolnego 2016/2017 31 sierpnia 2017

9

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.


(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

 
Copyright 2006-2016 Zespół Szkół w Zaczerniu